Um samtökin

LÍSA

samtök um landupplýsingar á Íslandi

LÍSA samtök  stutt kynning

Samtökin eru frjáls félagasamtök fyrir landupplýsingasamfélagið á Íslandi með það að markmiði að efla samstarf aðila með landupplýsingar og stuðla að aukinni útbreiðslu, notkun og samnýtingu gagna.

Samtökin kynna notagildi landupplýsinga í samfélaginu og eru sameiginlegur vettvangur fagaðila við að tengja saman starf og hugmyndir þeirra sem vinna á þessu sviði hér á landi.

Starf LÍSU snýst um að auka aðgengi og samnýtingu landupplýsinga sem eru upplýsingar tengdar staðsetningu, en það eru meðal annars grunngögn fyrir vöktun, mælingar og rannsóknir á umhverfi okkar. LÍSU samtökin eru einu frjálsu félagasamtökin á Íslandi sem hafa það að markmið að efla samstarf aðila með landupplýsingar.

Fyrir hverja er LÍSA?
Samtökin eru fyrir alla þá sem nota landupplýsingar á einn eða annan hátt: stjórnvöld, fyrirtæki og einstaklinga. Aðild að samtökunum veitir viðkomandi  aðgang að fundum, ráðstefnum og námskeiðum á vegum samtakanna auk þess að fá tilkynningar um áhugaverða viðburði eða upplýsingar með tölvupósti. Þá opnast fyrir þann möguleika að sitja í fagnefndum samtakanna og hafa þannig áhrif á gang mála á sínu fagsviði. Aðilar nú eru stofnanir, sveitarfélög, opinber fyrirtæki, einkarekin fyrirtæki, sérfræðingar og nemar.

Starfsemi LÍSU er margþætt, en grunnstoðir eru vinnunefndir, viðburðir, erlent samstarf og samráð við notendur. Helstu vinnunefndir eru orðanefnd, menntanefnd og mælinganefnd auk fleiri nefnda sem hafa starfað tímabundið. Nefndirnar hafa meðal annars skilað af sér mikilvægum samræmingarverkefnum eins og Orðalista LÍSU, lýsigagnavefnum Landlýsingu, verklagsreglum fyrir mælingamenn og landupplýsingastaðlinum ÍST 120.

Samtökin halda kynningarfundi og málþing
um málefni líðandi stundar á sviði landupplýsinga, ný lög og reglugerðir, tilskipanir og önnur málefni sem varða notendur landupplýsinga. Samtökin hafa kynnt  tilskipanir um endurnot opinberra upplýsinga og INSPIRE, fyrir innleiðingu hér á landi og tekið þátt í samræmingarverkefnum um skráningu skipulagsgagna (Plan4all) og fasteignagagna  (EURADIN).

Endurmenntun og námskeið
Samtökin halda námskeið fyrir byrjendur og lengra komna notendur,  um notkun landupplýsingabúnaðar,  mælingavinnu, gagnagrunnsvinnslu með landupplýsingar, skipulag gagnagrunna, gervitunglagögn og fleira. Unnið er með notendum að skipulagi nýrra námskeiða.

Grasrótarstarf og vettvangur umræðu og nýjunga
Ráðstefnur eru haldnar vor og haust um það nýjasta í tækni og notkun landupplýsinga, vorið 2015 var t.a.m. haldin ráðstefna um landupplýsingar alls staðar- dróna alls staðar, vorið 2016 um málefni sveitarfélaga, vorið 2017 um menntamál. Haustráðstefna LÍSU á fastan sess meðal notenda og er heilsdags viðburður með erindum, sýningum og umræðukaffi.

Erlent samstarf
Samtökin taka einnig þátt í starfi EUROGI, regnhlífasamtök landssamtaka, fyrirtækja og stofnana.   LÍSU samtökin hafa undanfarin tvö ár leitt  samstarf norrænna „LÍSU- samtaka“. Á þeim vettvangi eru ýmsir viðburðir: norrænn sumarskóli, ráðstefnur um afmörkuð þemu eins og heilsu, náttúruvá, einkamarkaðinn og opnum hugbúnaðarlausnum.

Samtökin hafa unnið mikilvægt starf við að kynna notagildi landupplýsinga í samfélaginu og sem sameiginlegur vettvangur fagaðila við að tengja saman starf og hugmyndir þeirra sem vinna á þessu sviði hér á landi.

Rekstur
Samtökin hafa sjö manna stjórn og framkvæmdastjóra sem er eini starfsmaður LÍSU frá  Þorbjörg Kr. Kjartansdóttir.  Nokkrar stofnanir hafa skipst á að hýsa skrifstofu samtakanna og hefur það oftast verið í 3-5 ár í senn. Skrifstofan  flutti frá Veðurstofu Íslands til Verkís haustið 2017.

Starfsemin er fjármögnuð með aðildargjöldum félagsmanna og tekjum  af námskeiðum og ráðstefnum. Þá hafa samtökin tekið þátt í erlendum verkefnum og fengið verkefnastyrki frá umhverfisráðuneytinu. Grunnstoð resktrar samtakanna eru aðildagjöld félagsmanna.

Saga
Samtök um landupplýsingar á Íslandi – LÍSA, voru stofnuð 24. mars 1994, í kjölfar tilraunaverkefnis umhverfisráðuneytisins á sviði kortagerðar og stafrænna landupplýsinga, sem stóð yfir á tímabilinu 1991-1993 með vinnunefndum á vegum fjölda stofnana, sveitarfélaga og fyrirtækja. Umhverfisráðuneytið beitti sér fyrir stofnun samtakanna með starfi sérstakrar undirbúningsnefndar, en samtökunum var ætlað að vera samstarfsvettvangur á sviði landfræðilegra gagnasafna og upplýsingakerfa, sem í raun var liður í að koma á grunngerð landupplýsinga hér á landi.

Erindi flutt á 20 ára afmælisfundi samtakanna 24. mars 2014

Leave a Reply