Um samtökin

LÍSA

SAMTÖK UM LANDUPPLÝSINGAR Á ÍSLANDI

Vettvangur notenda landupplýsinga

Stutt kynning á LÍSU

LÍSU samtökin eru frjáls félagasamtök fyrir landupplýsingasamfélagið á Íslandi. Samtökin vinna að því að efla samstarf aðila með landupplýsingar og stuðla að aukinni útbreiðslu, notkun og samnýtingu gagna.

Samtökin kynna notagildi landupplýsinga í samfélaginu og eru sameiginlegur vettvangur fagaðila og tengja saman starf og hugmyndir þeirra sem vinna á þessu sviði hér á landi.

Starf LÍSU snýst um að auka aðgengi og samnýtingu landupplýsinga sem eru upplýsingar tengdar staðsetningu, en það eru meðal annars grunngögn fyrir vöktun, mælingar og rannsóknir á umhverfi okkar. LÍSU samtökin eru einu frjálsu félagasamtökin á Íslandi sem hafa það að markmið að efla samstarf aðila með landupplýsingar.

Fyrir hverja er LÍSA?
Samtökin eru fyrir alla þá sem nota landupplýsingar á einn eða annan hátt: stjórnvöld, fyrirtæki og einstaklinga. Aðild að samtökunum veitir aðgang að fundum, ráðstefnum og námskeiðum á vegum samtakanna auk þess að fá tilkynningar um áhugaverða viðburði.  Þá opnast fyrir þann möguleika að sitja í fagnefndum samtakanna og hafa þannig áhrif á gang mála á sínu fagsviði. Aðilar nú eru stofnanir, sveitarfélög, opinber og einkarekin fyrirtæki, sérfræðingar og nemar.

Hverjir eru í LÍSU?
LÍSU félagar eru frá stofnunum, sveitarfélögum og fyrirtækjum sem eru leiðandi í framleiðslu, notkun og miðlun landupplýsinga og staðtengdra kortagagna. Félagsmenn gegna mikilvægu hlutverki í þróun á betra umhverfi fyrir samskipti með kortagögn, þeir hittast á  fundum, taka þátt í nefndarstarfi og greina vandamál og leita sameiginlegra lausna. Fulltrúarnir gefa góða mynd af notendum sem þróa og vinna með staðtengd gögn, birta á kortum og gera aðgengileg í aðra vinnslu.

Starfsemi LÍSU er margþætt, en grunnstoðir eru vinnunefndir, viðburðir, erlent samstarf og samráð við notendur. Helstu vinnunefndir eru orðanefnd, menntanefnd og mælinganefnd auk fleiri nefnda sem hafa starfað tímabundið. Nefndirnar hafa meðal annars skilað af sér mikilvægum samræmingarverkefnum eins og Orðalista LÍSU, lýsigagnavefnum Landlýsingu, verklagsreglum fyrir mælingamenn og landupplýsingastaðlinum ÍST 120.

Samtökin halda kynningarfundi og málþing um málefni líðandi stundar á sviði landupplýsinga, ný lög og reglugerðir, tilskipanir og önnur málefni sem varða notendur landupplýsinga. Samtökin hafa kynnt  tilskipanir um endurnot opinberra upplýsinga og INSPIRE, fyrir innleiðingu hér á landi og tekið þátt í samræmingarverkefnum um skráningu skipulagsgagna (Plan4all) og fasteignagagna  (EURADIN).

Endurmenntun og námskeið
Samtökin halda námskeið fyrir byrjendur og lengra komna notendur,  um notkun landupplýsingabúnaðar,  mælingavinnu, gagnagrunnsvinnslu með landupplýsingar, skipulag gagnagrunna, gervitunglagögn og fleira. Unnið er með notendum að skipulagi nýrra námskeiða.

Grasrótarstarf og vettvangur umræðu og nýjunga
Ráðstefnur eru haldnar vor og haust um það nýjasta í tækni og notkun landupplýsinga, t.d. haldin ráðstefnur um landupplýsingar alls staðar og dróna alls staðar. Regluega eru haldnar ráðstefnur um náttúruvá. Haustráðstefna LÍSU á fastan sess meðal notenda og er heilsdags viðburður með erindum, sýningum og umræðukaffi.

Erlent samstarf
Samtökin taka þátt í starfi EUROGI, regnhlífasamtök landssamtaka um landupplýsingar í Evrópu. LÍSU samtökin taka einnig þátt í  samstarfi norrænna „LÍSU- samtaka“ GI Norden. Á þeim vettvangi eru ýmsir viðburðir: norrænn sumarskóli, ráðstefnur um afmörkuð þemu eins og heilsu, náttúruvá, einkamarkaðinn og opnar hugbúnaðarlausnir og opin gögn.

Rekstur
Samtökin hafa sjö manna stjórn. Framkvæmdastjóri og eini starfsmaður LÍSU frá stofnun hefur verið Þorbjörg Kr. Kjartansdóttir, heldur utan um rekstur og innra starf, tekur þátt í erlendu samstarfi fyrir Íslands hönd og leitt starfið í umboði kjörinnar stjórnar. Félagsmenn vinna með stjórn og framkvæmastjóra í nefndum og vinnuhópum. Nokkrar stofnanir hafa skipst á að hýsa skrifstofu samtakanna og hefur það oftast verið í 3-5 ár í senn. . Samtökin hafa verið hjá Vegagerðinni, Náttúrufræðistofnun Íslands, Landmælingum Íslands, Umhverfisstofnun, Skipulagsstofnun, Veðurstofu Íslands og eru nú hjá Verkís. Skrifstofan  flutti frá Veðurstofu Íslands til Verkís haustið 2017.
Starfsemin er fjármögnuð með aðildargjöldum félagsmanna og tekjum  af námskeiðum og ráðstefnum. Þá hafa samtökin tekið þátt í erlendum verkefnum og fengið verkefnastyrki frá umhverfisráðuneytinu. Grunnstoð resktrar samtakanna eru aðildagjöld félagsmanna.

Saga
Samtök um landupplýsingar á Íslandi – LÍSA, voru stofnuð 24. mars 1994, í kjölfar tilraunaverkefnis umhverfisráðuneytisins á sviði kortagerðar og stafrænna landupplýsinga, sem stóð yfir á tímabilinu 1991-1993 með vinnunefndum á vegum fjölda stofnana, sveitarfélaga og fyrirtækja. Umhverfisráðuneytið beitti sér fyrir stofnun samtakanna með starfi sérstakrar undirbúningsnefndar, en samtökunum var ætlað að vera samstarfsvettvangur á sviði landfræðilegra gagnasafna og upplýsingakerfa, sem í raun var liður í að koma á grunngerð landupplýsinga hér á landi. Verkefnin eru  mörg  og brýn er varða aukið aðgengi og samstarf með landfræðileg gögn.

Erindi flutt á 20 ára afmæli LÍSU 2014