Hafðu samband

HAUSTRÁÐSTEFNA 2022

11

Dagskrá

09:00 - 09:15
Opnun ráðstefnu
09:20 - 10:30
Kortavefsjár

9:20 Útlínur jökla…og fleiri gögn tengd loftslagsbreytingum. Veðurstofa Íslands vinnur að kortlaggningu margra þátta náttúrunnar sem háðir eru loftslagsbreytingum. Í þessu erindi verður fyrst og fremst fjallað um stórt gagnasafn um ástand jökla sem Veðurstofan heldur utan um. Síðustu ár hefur verið unnið að því með hjálp fjölda samstarfsaðila að koma nær öllum mælingum á jöklum landsins í einn gagnagrunn. Einnig var útbúin sérstök vefsjá sem nefnist Jöklavefsjá sem er aðgengilega á https://islenskirjoklar.is Í erindinu verður einnig vikið stuttlega að öðru verkefni á Veðurstofunni sem snýr að kortlaggningu á óstöðugum hlíðum á Íslandi. Ragnar Heiðar Þrastarson – Fagstjóri Landupplýsingakerfa Veðurstofu Íslands

9:40 Kortlagning hafsbotnsins umhverfis Ísland. Kortlagning hafsbotnsins (2017) er átaksverkefni Hafrannsóknarstofnunar til ársins 2029 og felur í sér kortlagningu hafsbotnsins innan allrar íslensku efnahagslögsögunnar. Markmið verkefnisins er að afla þekkingar um hafsbotninn sem mun nýtast í margháttuðum tilgangi og er forsenda fyrir vísindalegri nálgun við nýtingu, vernd og rannsóknir auðlinda í hafinu. Davíð Þór Óðinsson, Hafrannsóknastofnun

10:00 Skurðakort. Atli Guðjónssson – Landgræðslan

10:20 Framkvæmdakortasjá RARIK. Hingað til hafa verið kynnt framkvæmdaáætlanir með listum á vefsíðu RARIK en hugmynd hefur verið að geta deilt framkvæmdaáætlanir í kortinu. ArcGIS opnaði á þann möguleika og er nýja kortasjá komin í notkun sem sýna hönnunargögn og raungögn samhlíða framvindu verkefna. Anja Þórdís Karlsdóttir – RARIK

10:30 - 10:50
KAFFI
10:50 - 12:10
Gis og nærumhverfið

10:50  Samgöngulíkan á höfuðborgarsvæðinu – SLH. Nýtt samgöngulíkan fyrir höfuðborgarsvæðið. Verkfæri til ákvörðunartöku. Sigríður Lilja Skúladóttir -Vegagerðin

11:10  Hvernig getur Selfoss orðið að 20 mínútna bæ? Kortlagning svæða eftir aðgengi að þjónustu í GIS. Anne Steinbrenner – LBHÍ

11:30  Nýtt leiðanet og landfræðilegar upplýsingar. Almenn kynning á Nýju leiðaneti sem er heildstætt framtíðarskipulag almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu og hvernig landfræðilegar upplýsingar eru nýttar við hönnun á Nýju leiðaneti og í daglegu starfi Strætó. Sólrún Svava Skúladóttir – Strætó BS

11:50 WALKMORE – greining á gönguvæni umhverfis. Markmið rannsóknaverkefnisins WALKMORE (Making people walk more in small Norwegian cities) er að finna út hvernig bætt skipulag geti stuðlað að því að fólk fari meira gangandi í samgönguskyni.  Í verkefninu er m.a. notast við PPGIS til að kortleggja upplifanir gangandi vegfarenda á umverfi sínu í þremur “litlum” borgum í Noregi. Harpa Stefánsdóttir – LBHÍ

12:10 - 13:00
Hádegisverður
13:00 - 14:00
Orkuskipti

13:00 Orkuskipti og dreifikerfi RARIK. Orkuskipti í samgöngum á landi, sjó og hafi eru framundan eða þegar hafin, og eru einhver mikilvægasta aðgerð Íslands til að sporna við hamfarahlýnun. Í stað olíu mun koma rafmagn með beinum eða óbeinum hætti, a.m.k. að verulegu leyti. Óhjákvæmilega mun aukin raforkuþörf vegna orkuskiptanna hafa mikil og ört vaxandi áhrif á dreifikerfi RARIK. Mikilvægt er að kortleggja þessi áhrif og gera viðeigandi ráðstafanir í tæka tíð til að tryggja að orkuskiptin geti gengið snurðulaust fyrir sig. Landupplýsingakerfi er gagnlegt tól við þá vinnu. Kjartan Rolf Árnason – RARIK

13:20 Orkuskipti og Orkustofnun. Efni erindisins er umfjöllun um þá gagnasöfnun og gagnamiðlun sem fer fram á Orkustofnun tengdum orkuskiptum. Sigurður Elías Hjaltason – Orkustofnun

13:40

14:00 - 14:20
Kaffi
14:30 - 16:00
Örerindi

14:30 Katrín Hólm Hauksdóttir – HMS

14:40 Landupplýsingar í verkundirbúning RARIK. Guðmúndur Hólm Guðmundsson

14:50 Svarmi

15:00 LMS

 

 

 

 

Verð fyrir meðlimi LÍSU: 30.000

Verð fyrir aðra: 40.000

Matur og kaffi innifalið

Skráning hér

 

11

LÍSA

Samtök um landupplýsingar

Árleyni 22

112 Reykjavík

s: 6997918

lisa@landupplysingar.is

 

DanishEnglishIcelandic